Utgåtte modeller

Kontaktpersoner

Her finner du produktinformasjon for eldre/utgåtte modeller/produkter.

Under "koblingsskjemaer eldre modeller" har vi samlet forskjellige .pdf-dokumenter tilhørende utgåtte modeller og eldre versjoner av produkter.

 • Apollo S

  Apollo er spesielt utviklet til tilstandskontroll av ett enkelt rom.
  Les mer om Apollo S

 • Apollo 10

  Klimacomputer type Apollo er en avansert klimastyring for regulering av vifter, spjeld og varme. Apollo leveres med innetemperaturføler, utetemperaturføler og fuktføler.
  Les mer om Apollo 10

 • BA 1400

  Klimastyring BA 1400 styrer vifter og varmeanlegg automatisk og har 0-10V signal for inntaksventiler og spjeld i avtrekkspiper.
  Les mer om BA 1400

 • Navigator

  Navigator er en komplett styresentral for funksjonene i et moderne hus for produksjon av kylling og kalkun.
  Les mer om Navigator

 • BM S

  Klimastyring BM S er en digital styring uten spenningsutgang, men med 0-10V styresignal for styring av triac kraftmodul (BS modell), frekvensstyring (FC 750) og ventiler.
  Les mer om BM S

 • Apollo Hybrid

  Klimacomputer Apollo Hybrid er en avansert styring som regulerer vifter, spjeld, ventiler og varme etter innetemperatur, utetemperatur, vindforhold og evt. også fuktighet.
  Les mer om Apollo Hybrid

 • BS 1000-

  Følgeregulator BS 1000 er kraftenhet for innblåsningsvifter og eventuelt avtrekksvifter dersom belastning på temperaturregulator er for stor.
  Les mer om BS 1000

 • Koblingsskjemaer eldre modeller-

  Her finner du diverse koblingsskjemaer for eldre modeller.
  Les mer om Koblingsskjemaer eldre modeller

 • BS 1600

  Følgeregulator BS 1600 er kraftenhet for innblåsningsvifter og eventuelt avtrekksvifter dersom belastning på temperaturregulator er for stor.
  Les mer om BS 1600

 • FK 2000

  Klimastyring FK 2000 er en avansert digital styring for vifter, ventiler, spjeld og varmeanlegg.
  Les mer om FK 2000

 • ARGOS Bravo

  Bravo kan styre vifter, ventiler, spjeld og varme eller sprinkler anlegg. Styring av tilleggsvifter er mulig, noe som sikrer ekstra ventilasjonskapasitet i kritiske driftsfaser.
  Les mer om ARGOS Bravo

 • FK 2016

  Klimastyring FK 2016 er en avansert digital styring for vifter, ventiler, spjeld og varmeanlegg.
  Les mer om FK 2016

 • BA 500

  Trinnløs regulator BA 500, regulerer hastigheten på viftene etter temperaturen i rommet.
  Les mer om BA 500

 • FK 1500

  En følgeregulator som regulerer 1-fase viftemotorer trinnløst mellom minimum og maksimum hastighet. Følgeregulatoren kan styres både fra vifteregulatorer med 0-230V vifteutgang eller fra klimacomputere med 0-10V DC vifteutgang.
  Les mer om FK 1500