BERGEN Været i bergen

Vår historie

J. L. Bruvik AS ble stiftet av Johan Leif Bruvik i 1940. Det hele startet med kontor i Nøstegaten og produksjon på Askøy. Utgangspunktet den gang var transportbånd og industrivifter.

På grunn av materialmangel under krigen måtte driften legges om, og bedriften solgte derfor lim til møbelfabrikker gjennom krigsårene. Etter krigens slutt ble det tatt i bruk nye lokaler på Mindemyren, bygget av skrapjern fra «Cooken» og materialer fra tyskerbrakker. Produksjonen av transportbånd og industrivifter ble gjenopptatt, der blant annet granathylser ble brukt som ruller. Firmaet klarte seg bra selv om det var magre tider også her etter 1945.

I 1967 startet en ny æra i J.L. Bruviks AS historie, da fabrikken på Nyborg i Åsane sto klar for produksjon. Det var ikke mange som hadde tro på en produksjonsbedrift ute på landet, men slik ble det heldigvis. I samme periode tok Ragnar Mølstad (fra Hedmarken) over som daglig leder etter sin svigerfar Johan Leif Bruvik. Ragnar Mølstad hadde mye kunnskap om landbruk med seg i sekken over fjellet, og firmaet fikk da et ekstra bein å stå på i den gang et gigantisk marked.

På 70-, 80- og 90-tallet sto bedriften for 80 % av landbruksventilasjon i Norge. Selv til Asia solgte vi store ventilasjonsanlegg på den tiden.

På 90-tallet tok også produksjon av ventilasjonsutstyr til offshore seg kraftig opp. J.L. Bruvik AS fikk etter hvert en sterk posisjon i dette markedet på grunn av kvalitet, nærhet, og ikke minst; service. Dette er noe firmaet har tatt vel vare på og vi har i dag en sterk posisjon i offshore-markedet.

I år 2000 takket R. Mølstad av som disponent og Jon Arne Mølstad tok over roret.

Våre meget dyktige ansatte, og ikke minst kvalitetsbevisste kunder, gjør at J.L. Bruvik AS fortsatt kan styrke og videreutvikle sin posisjon i markedet.

  

På Mindemyren ca. 1948