BERGEN Været i bergen

Åpenhetsloven

J L Bruvik er omfattet av Åpenhetsloven som trådde i kraft 01. juli 2022 og kravene om aktsomhetsvurderinger.

Formålet med denne loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og i våre forretningsforbindelser.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.  Dette innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

J L Bruvik AS respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter og jobber for å ivareta klima, miljø og samfunn. 

Gjennom vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger skal vi følge opp, og sørge for at vi opptrer ansvarlig i egen drift og i møte med andre virksomheter. Gjennom våre løpende risikovurderinger vurderer vi hvor i vår virksomhet og våre verdikjeder det er størst risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og miljø. Basert på dette arbeidet vil vi gjennomføre risikoreduserende tiltak, og sørge for utbedring dersom det avdekkes at vi har forårsaket eller bidratt til faktiske negative konsekvenser.


Les vår Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. I