BERGEN Været i bergen

Åpenhetsloven

Fra 2022 ble JL Bruvik underlagt Åpenhetsloven, noe som har pålagt oss å ta en grundig gjennomgang av våre samarbeidspartnere. 
Vi har kartlagt selskapets leverandørkjede, og gjennomført aktsomhets vurderinger av våre nåværende leverandører. 
Dette med en intensjon om å sikre at alle våre forretningsforbindelser opererer i tråd med høye standarder for etikk, bærekraft og samfunnsansvar.
Fra vi startet arbeidet med kartleggingen i 2022 har vi arbeidet målrettet med å få fullstendig oversikt over våre leverandører. Dette har omfattet undersøkelser av deres forretningspraksiser, inkludert deres tilnærming til arbeidsvilkår, miljøpåvirkning og respekt for menneskerettigheter. 

Vår redegjørelse for 2024 er et resultat av våre kontinuerlige aktsomhets vurderinger. Denne redegjørelsen er et uttrykk for vårt engasjement for gjennomsiktighet og forbedring i hele vår leverandørkjede. Vi forplikter oss til å fortsette dette arbeidet og til å sikre at våre leverandører oppfyller høy standard for ansvarlig arbeidspraksis. 

Gjennom vedvarende innsats og samarbeid vil vi fortsette å fremme etisk forretningsdrift og bærekraftige verdikjeder.

Les hele vår redegjørelse her: Offentlig redegjørelse av aktsomhetsvurderinger 2024.pdfI