BERGEN Været i bergen

Våre produkter

Vifter for industri / offshore

Vifter for industri / offshore

Vår ventilasjonsavdeling produserer aksial- og sentrifugalvifter for de fleste ventilasjonsbehov. Hovedvekten ligger på vifter for landbasert industri, offshore plattformer og bruk ombord i skip.

Les mer om Vifter for industri / offshore

Landbruksventilasjon

Landbruksventilasjon

Vi leverer totale ventilasjonsløsninger for det Norske landbruket. Vår landbruksavdeling har spesialisert seg på systemløsninger innen husdyrhold, i tillegg til utstyr for tørking av blant annet korn og høy, samt kjøling av frukt og grønt

Les mer om Landbruksventilasjon

Pulver- og materialhåndtering

Pulver- og materialhåndtering

J L Bruviks avdeling for pulver- og materialhåndterings har levert utstyr til et bredt spekter av selskap innen ulike bransjer, fra smelteverk til næringsmiddelproduksjon.

Les mer om Pulver- og materialhåndtering