BERGEN Været i bergen

SelskapetVifter, ventilasjon og materialhåndtering

J.L. Bruvik AS er Norges ledende produsent av løsninger innen ventilasjon og materialhåndtering. Fra vårt hovedkontor i Åsane utenfor Bergen leverer vi innovative produkter til kunder innen offshore, shipping, industri og landbruk.

J.L. Bruvik AS designer og produserer sine løsninger ved bedriftens 7500 kvadratmeter store anlegg i Åsane. Våre 40 ansatte har lang erfaring innen produksjon av venitlasjon og materialhåndering, og kan dekke de fleste behov våre kunder har.

Vår avdeling for ventilasjon produserer aksialvifter og sentrifugalvifter for de fleste behov innen ventilasjon. Hovedvekten ligger på tyngre industrivifter for bruk på landbaserte industrianlegg og offshore anlegg.

Gå til avdelingen her »

Vi leverer komplette systemer innenfor landbruksventilasjon til storfe, gris, fjørfe, sau, geit og hest. Under varemerket Optimavent består et komplett anlegg av CD avtrekksvifter med kanal, spjeld, takhetter, luftblander, friskluftventiler og reguleringsutstyr.

Gå til avdelingen her »

Innenfor områdene pulververteknologi og materialhåndtering er vår kompetanse fra prosjektering og produksjon til ferdig igangkjørt anlegg. Av produktspesialiteter produseres blant annet blande- og fylleanlegg for pulver, doseringsanlegg, småsekkefyller, transportbaner med veieanlegg og pakkeanlegg, koppelevatorer og skruetransportører.

Gå til avdelingen her »