Silo og utmatning

J.L. Bruvik leverer beholdere og siloer fra 100 liter til 1000 m3 i vanlig stål, rustfritt eller aluminium.

Siloene leveres komplett med utmatingssystem som sikrer massestrømning og forhindrer broing, traktestrømning og segregering.

Silofiltre, trykk-/vakuumventil og nivåmåling er også utstyr som J.L. Bruvik leverer.