Om J.L. Bruvik ASVifter, ventilasjon og materialhåndtering

J.L. Bruvik AS er Norges ledende produsent av løsninger innen ventilasjon og materialhåndtering. Fra vårt hovedkontor i Åsane utenfor Bergen leverer vi innovative produkter til kunder innen offshore, shipping, industri og landbruk.

J.L. Bruvik AS designer og produserer sine løsninger ved bedriftens 7500 kvadratmeter store anlegg i Åsane. Våre 50 ansatte har lang erfaring i produksjon av venitlasjon og materialhåndering, og kan dekke de fleste behov våre kunder har.

Vår avdeling for ventilasjon produserer aksialvifter og sentrifugalvifter for de fleste behov innen ventilasjon. Hovedvekten ligger på tyngre industrivifter for bruk på landbaserte industrianlegg på og offshore anlegg.

Gå til avdelingen her »

For landbruksventilasjon til storfe, gris, fjørfe, sau, geit og hest leverer vi komplette systemer. Under varemerke Optimavent består et komplett anlegg av CD avtrekksvifter med kanal, spjeld, takhetter, luftblander, friskluftventiler og reguleringsutstyr.

Gå til avdelingen her »

Innenfor områdene pulververteknologi og materialhåndtering er vår kompetanse fra prosjektering og produksjon til ferdig igangkjørt anlegg. Av produktspesialiteter kan nevnes blande- og fylleanlegg for pulver, doseringsanlegg, småsekkefyller, transportbaner med veieanlegg og pakkeanlegg, koppelevatorer og skruetransportører.

Gå til avdelingen her »