Landbruksventilasjon

Landbruksventilasjon

Vi leverer totale ventilasjonsløsninger for det Norske landbruket. Vi har spesialisert oss på systemløsninger innen husdyrhold, samt utstyr innenfor tørking av korn, høy, etc. og kjøling av frukt og grønt.