Våre produkter

Vifter for industri / offshore

Vifter for industri / offshore

Vår ventilasjonsavdeling produserer aksial- og sentrifugalvifter for de fleste ventilasjonsbehov. Hovedvekten ligger på vifter for landbasert industri, offshore plattformer og bruk ombord i skip.

Les mer om Vifter for industri / offshore

Landbruksventilasjon

Landbruksventilasjon

Vi leverer totale ventilasjonsløsninger for det Norske landbruket. Vi har spesialisert oss på systemløsninger innen husdyrhold, samt utstyr innenfor tørking av korn, høy, etc. og kjøling av frukt og grønt.

Les mer om Landbruksventilasjon

Pulver- og materialhåndtering

Pulver- og materialhåndtering

Etter fusjonen med Ingeniørfirmaet TRACON i 2004 styrket vi vår kompetanse innen pulver- teknologi, noe som gjør oss til en kompetent og pålitelig leverandør av løsninger til dette markedet.

Les mer om Pulver- og materialhåndtering