ARGOS Klimastyring

Kontaktpersoner

  • ARGOS Bravo-

    Bravo kan styre vifter, ventiler, spjeld og varme eller sprinkler anlegg. Styring av tilleggsvifter er mulig, noe som sikrer ekstra ventilasjonskapasitet i kritiske driftsfaser.
    Les mer om ARGOS Bravo

  • ARGOS Alfa-

    Regulator som styrer alle prosesser i en avdeling. Argos Alfa er fult utstyrt enten det gjelder ventilasjon, romoppvarming, kjøling eller befuktning gjennom sprinklerfunksjonen.
    Les mer om ARGOS Alfa